Hybenvej - Stillinge Strand

 

Grundejerforeningen Matr.Nr.23A, Kirke Stillinge. 

 

 

 

 

 

<< Tilbage

GRUNDEJERFORENINGEN

MATR. NR. 23 A

KIRKE STILLINGE

 

1. Hastighedsbegrænsning på 20 km/t på alle veje i området.

 

2. Leg med knallerter og unødvendig motortrafik i området er ikke tilladt

 

3. Parkering på vejene er kun tilladt i mindst muligt omfang, og da kun i

    særlige tilfælde.

 

4. Hunde skal føres i snor i området.

 

5. Motordrevne haveredskaber må ikke anvendes lørdage og søndage mellem

    kl. 12 og 15 samt efter kl. 18, i månederne juni, juli og august.

                                 

6. Ved afbrænding af affald må man tage mest muligt hensyn til de

    omkringboende. Bestyrelsen kan til enhver tid stoppe afbrændingen.Se

    også kommunens regler om dette.

 

7. Husk politivedtægtens bestemmelser vedrørende musik fra radio og

    båndoptagere udendørs eller for åbne vinduer.

 

8. VIS HENSYN når der køres på grundejerforeningens vej. Der køreres ALT

    for stærkt med store STØVGENER til følge.

  

    Hvis alle medlemmer, deres pårørende og lejere af huse er indstillet på at

    vise hensyn ud fra disse bestemmelser, er der muligheder nok for et rart

    ophold i området.

 

    Påtaleret har bestyrelsen, som også behandler eventuelle klager.

  

    Klager, der ønskes behandlet, må fremsættes skriftligt.

 

    Vedtaget på generalforsamlingen den 6. august 1989.

 

    Sidst vedtaget på generalforsamlingen den 9. august 2014.

 

www.hybenvej-info.dk © 2009